Cluster Zoetermeer

Aan de manifestatie doen deze keer in Zoetermeer 9 kerken en de Watertoren mee en 23 kunstenaars.

Het Feest wordt breed gedragen: protestant, katholiek en baptisten werken in dit project samen binnen het thema Vrijheid van Geest, Geest van Vrijheid. In Zoetermeer proberen we vanuit het Pinksterfeest, als feest van inspiratie, een verbinding te maken met de hedendaagse kunst. Kunstenaars worden in de gelegenheid gesteld thematisch vanuit hun vakgebied invulling te geven aan Pinksteren en deze nieuwe kunstuitingen te exposeren in de verschillende kerken. Zij vervaardigen daartoe een aantal nieuwe werken. In de Pinkstervieringen werken de voorgangers en de kunstenaars samen. Spiritualiteit en cultuur worden hiermee binnen het gebouw van de kerk met elkaar verbonden.

Bekijk hier ook de brochure