Feest van de Geest 2016

Het Feest van de Geest wordt dit jaar voor de achtste keer georganiseerd. Het landelijke kerk- en kunstevenement, dat één keer in de twee jaar wordt georganiseerd, is in 2016 weer groter geworden. Dit jaar doen 104 kerken en meer dan 160 kunstenaars mee in de provincies Groningen, Drenthe, Overijssel, Utrecht en Zuid-Holland. Bij de eerste keer, in 2002, waren het 7 kerken en 7 kunstenaars. In de provincies zijn nu acht zelfstandige clusters gevormd die samen met vele vrijwilligers de organisatie op zich hebben genomen.

Dit jaar is het thema Vrijheid van Geest, Geest van Vrijheid.

Doel van het project is
Een inspirerend evenement te zijn waarbij gemeenten, kunstenaars, predikanten, vrijwilligers en gemeenteleden betrokken zijn. Beeldende kunstenaars gaan vanuit het Pinksterfeest, als feest van inspiratie, een verbinding maken met Hedendaagse Kunst. Daarmee door integratie van Beeld, Woord, Klank en Monumentale Architectuur dit feest bij het publiek tot de verbeelding te laten spreken.

In deze website vind u o.a. de kerken en de kunstenaars. In sommige kerken vinden kunstvespers, concerten en andere activiteiten plaats. Raadpleeg ook feestvandegeest.nl

De kunstenaars
De deelnemers aan het Feest van de Geest zijn professioneel werkende beeldend kunstenaars. Zij zijn meerdere dagdelen aanwezig om met de bezoekers in gesprek te gaan.

Wij wensen u veel plezier bij het bezoeken van de kerken en het bekijken van de kunstwerken.

Namens de Stichting Feest van de Geest

Ds. Henk van Veldhuizen, voorzitter


Programma bij de opening
Dinsdag 3 mei 2016 in De Pelgrimskerk

19.45 uurBinnenkomst
20.00 uurWelkom door ds. Dick Sonneveld
20.05 uurOrgelspel door Dick van den Bosch
20.10 uurOpening door de locoburgemeester van Zoetermeer mw. M.E. van Leeuwen
20.20 uurAansteken van het vuur
20.25 uurKoor van het Apostolisch Genootschap: Geef mij meer van uwe geest, Heer
20.30 uurGedicht Saskia den Broeder, omlijst met accordeonspel door Leen Hoffman
20.35 uurMaria Eugenia Pedano: Hoboconcert van Marcello
20.40 uurGedicht Sjon Donkers
20.45 uurKoor Apostolische Genootschap: Een koninkrijk ligt diep in ons verzonken
20.55 uurDankwoord door Jacques de Jong
21.00 uurReceptie en bekijken van de kunstwerken
21.45 uurEinde van de avond

Bekijk hier ook de brochure

Pinksterlied voor de kerken

Kleurrijk Vuur, verrast ontstoken
opent mensen naar elkaar,
vuurt hen aan één taal te spreken,
als een vlammend feestgebaar
Geestkracht, tastbaar in de ruimte,
wakkert hoopvol mensen aan
om als lichtende evenbeelden
met elkaar op weg te gaan

Wind waait op in Vergezichten,
zet het oude op z’n kop,
zoekt verlangend naar verbeelding,
warmt de wereld vrolijk op
Zingend daalt een gloed van vogels
onverwacht op hoofden neer
schudden kleuren uit hun vleugels
delen vreugde, keer op keer

Door Gods Adem aangewakkerd,
breidt zich als een lopend Vuur,
enthousiasme uit in mensen
als een nieuw groot avontuur
Vuur zet mensen in beweging
spreekt in ons Verlangen aan
nooit meer zal het smeulend doven
Liefde draagt bezield bestaan

Tekst: Sjon Donkers, Zoetermeer
Melodie: Alle menschen werden Brüder (Ode an die Freude)